Menu

Regulamin i zasady współpracy

Proces tworzenia strony internetowej

Podczas tworzenia Twojej strony ważne jest obustronne zrozumienie aby osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy. Poniżej proces tworzenia strony www:

– Ustalenie Twoich potrzeb i porady w wyborze odpowiednich rozwiązań dla Ciebie i Twojej firmy oraz podpisanie umowy.
– Pomoc przy zakupie serwera dla Twojej strony www oraz domeny (adresu internetowego typu: www.nazwafirmy.pl), jeśli jeszcze nie posiadasz takich usług.
– Sporządzenie koncepcji strony www według przesłanych bądź omówionych z Tobą sugestii i pomysłów. Koncepcja strony to układ podstron (podział menu) oraz projekt graficzny.
– Budowa strony na serwerze Studio Anhro pod adresem tymczasowym.
– Wykonanie prac uzupełniających takich jak wstawienie treści, zdjęć do galerii itd. (według przygotowanych przez Ciebie materiałów).
– Ocena strony i zgłoszenie ewentualnych poprawek.
– Gotowa strona przesyłana jest na wskazany przez Ciebie serwer.

Materiały niezbędne do realizacji stronn www i projektów graficznych

Strony www
Przyjmując od Ciebie zamówienie wykonania strony internetowej proszę o przesłanie drogą elektroniczną wszelkich niezbędnych materiałów w postaci rozpisanego podziału podstron, tekstów na poszczególne podstrony, logo firmowego oraz zdjęć (np. do galerii lub do użycia w designie strony). Wszelkie materiały i dane warto przygotować wcześniej aby ich brak nie opóźniał pracy nad stroną.

Projekty graficzne
Przed przystąpieniem do realizacji projektu graficznego proszę o przesłanie drogą elektroniczną wszelkich niezbędnych materiałów w postaci tekstów, logo firmowego oraz zdjęć (jeśli projekt ma zawierać Twoje zdjęcia lub firmowe) oraz o podanie wymiarów/formatu projektu. Wszelkie materiały i dane warto przygotować wcześniej aby ich brak nie opóźniał pracy nad projektem.

Czas realizacji

Strony www
W przypadku prostych stron, czas realizacji nie przekracza dwóch tygodni. Czas ten może ulec znacznemu skróceniu (nawet do tygodnia), jeżeli współpraca przebiega bardzo sprawnie i obie strony wywiązują się ze swoich obowiązków przed ustalonymi wspólnie terminami. W przypadku bardziej rozbudowanych/skomplikowanych projektów czas ten może się wydłużyć.

Projekty graficzne
W przypadku prostych projektów jednostronnych, czas realizacji nie przekracza dwóch dni. Bardziej złożone projekty wielostronne lub logo tworzone są do tygodnia.

Gwarancja, reklamacje i wsparcie techniczne

Gwarancja i reklamacje
Informacje o wadliwym działaniu strony internetowej można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: anhro@anhro.com ze szczegółowym opisem usterki. Żądanie usunięcia wady/usterki jest jedynym roszczeniem Zamawiającego wynikającym z gwarancji i może być przesyłane w okresie do 5 miesięcy od daty zamówienia strony internetowej.

Pomoc i wsparcie techniczne
Pomoc oraz wsparcie techniczne dotyczy głównie stron internetowych typu CMS (z panelem admina) i są świadczone nieodpłatnie przez okres 5 miesięcy (od dnia zamówienia strony internetowej).

Forma rozliczenia

Zlecenia wykonuję jako freelancer, rozliczam się w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Przyjmuję przelewy bankowe oraz płatności PayPal. Płatność odbywa się przed przystąpieniem do realizacji usługi.